Sprawdź też:

Anteeo Spedycja to innowacyjna platforma wspomagająca zarządzanie spedycją. Platforma obsługuje zarówno przewozy całopojazdowe, jak i przewozy drobnicowe. Oferta ANTEEO Spedycja obejmuje spedycję kolejową, morską, lotniczą, drogową i przewozy kombinowane.

Co wyróżnia system Anteeo Spedycja?

 • kompleksowe wsparcie procesu zarządzanie spedycją,
 • ułatwienie organizacji spedycji – wystawianie zleceń spedycji, listów przewozowych, upoważnień do odbioru produktów, zleceń załadunku, listów przewozowych,
 • wspomaganie procesów łączenia ładunków oraz doładowania,
 • uporządkowanie kalkulacji kosztów – w oparciu o warunki przewozowe oraz dane o warunkach współpracy z danym kontrahentem zawarte w umowie przewozowej następuje kalkulacja kosztów transportu z uwzględnieniem odległości oraz masy produktów do przewozu,
 • rejestracja warunków przewozowych poszczególnych firm transportowych, z którymi współpracuje spedytor,
 • monitorowanie kosztów: ich planowanie oraz rejestracja ich faktycznej wysokości w oparciu o faktury wystawione przez przewoźników.

Dlaczego Anteeo Spedycja?

 • do 20 % większa eliminacja błędów
 • do 20 % eliminacji dokumentów papierowych
 • do 20 % większa optymalizacja pracy
 • do 20% efektywniejsze wdrażanie standardów logistycznych

System modułowy Anteeo Spedycja obejmuje:

 • Ofertowanie
 • Zlecenia
 • Przewozy
 • Faktury
 • SAK (System Akceptacji Kosztów)

NEWSLETTER

POMOC ZDALNA

Uzyskaj szybko rozwiązanie Twojego problemu informatycznego dzięki zdalnemu wsparciu.

Wystarczy dostęp do internetu.

KONTAKT

Software Solutions
ul. Chocimska 31 lok. 2
00-791 Warszawa

tel.: +48 22 880 95 95

e-mail: softsol@softsol.com.pl