Sprawdź też:

ANTEEO WMS to unikalna na polskim rynku platforma logistyczna wspomagająca cykl procesów magazynowych w dowolnego typu i dowolnej wielkości powierzchniach magazynowych.

Jest to rozwiązanie dedykowane dla firm świadczących usługi logistyczne produktów będących własnością innych podmiotów gospodarczych.

Dlaczego system Anteeo WMS?

 • do 20% redukcji kosztów logistycznych poprzez uporządkowanie przebiegu procesów,
 • do 20% podniesienie wydajności pracy oraz jakości świadczonych usług,
 • do 20% eliminacja błędów przyjęć i wydań artykułów,
 • do 20% zwiększenie konkurencyjności.

System modułowy Anteeo WMS obejmuje:

 • Panel dyspozytora
 • Internetowy pulpit kontrahenta
 • Usługi internetowe WCF
 • Picking
 • Współpracę z firmami kurierskimi
 • e-Sklepy
 • Panel mobilny
 • Rozliczanie usług magazynowych
 • Komunikator

Co wyróżnia Anteeo WMS?

 • kompleksowe zarządzanie procesami obsługi dla operatorów logistycznych,
 • wsparcie udziału w łańcuchu dostaw,
 • możliwość obsługi sklepów internetowych,
 • kontrola, śledzenie ruchu i składowania materiałów za pośrednictwem hurtowni,
 • automatyczna komunikacja z partnerami handlowymi – poprzez Panel Kontrahenta i WCF
 • kompleksowe rozwiązania logistyczne stanowiące idealne uzupełnienie dla firm korzystających z systemów Comarch ERP XL,
 • wsparcie dla procesów produkcyjnych.

Panel dyspozytora

Interfejs umożliwiający operatorowi systemu ANTEEO WMS dostęp do funkcji systemu z poziomu stacji roboczej. Posiada rozbudowane możliwości delegowania zadań magazynowych do poszczególnych pracowników magazynu oraz monitorowania realizacji tych zadań. Realizacja kolejnych operacji magazynowych może być inicjowana poprzez awizację:

 • wprowadzoną przez Internetowy Pulpit Kontrahenta;
 • wyspecyfikowaną w formacie XML i zaczytywaną do systemu z poczty e-mail przesłaną poprzez interfejs usług internetowych ANTEEO WCF
 • wprowadzoną ręcznie przez operatora systemu WMS.

Operacje magazynowe mogą być realizowane z poziomu stacji roboczej bądź przekazane do realizacji przez poszczególnych pracowników magazynu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Panel mobilny

Obsługa magazynu ma stały dostęp do danych w każdym miejscu magazynu poprzez panel mobilny instalowany na urządzeniach mobilnych (MC9190, MC3190). Interfejs ten umożliwia realizację większości zadań magazynowych bez potrzeby podchodzenia do stacji roboczych.

Na przyjęciu produktów do magazynu są dostępne funkcje rejestracji produktów jak i relokacji (odstawienia) produktów do wybranych lokalizacji magazynowych. Dla składowanych produktów, odczytaniu etykiety logistycznej, jest bezpośredni dostęp do danych o ilościach jakie powinny się znajdować w poszczególnych lokalizacjach i jednostkach magazynowych.

Zmiana lokalizacji produktów zarówno całych palet jak i przenoszenia produktów z jednej palety na druga odbywa się w prostym interfejsie użytkownika.

Internetowy pulpit kontrahenta

Internetowy Panel Kontrahenta to narzędzie przeznaczone dla pracowników firm na których rzecz operator logistyczny świadczy usługi magazynowe. Interfejs jest dostępny przez przeglądarkę internetową.

Dostępne są następujące funkcje:

 • Dostęp do stanu magazynu;
 • Awizowanie operacji magazynowych przyjęcia i wydania;
 • Zestawienia operacji magazynowych.

Użytkownik serwisu ma dostęp do informacji oraz do edycji szeregu danych w serwisie internetowym, który jest sprzężony z systemem ANTEEO WMS. Powoduje to możliwość wprowadzenia części danych w serwisie internetowym (kontrahenci, produkty, użytkownicy, operacje), które będą dostępne w systemie ANTEEO WMS.

Usługi internetowe WCF

Interfejs ANTEEO WCF to usługi internetowe umożliwiające integrację systemu ANTEEO WMS z systemem informatycznym firmy zlecającej usługi magazynowe. W zależności od konfiguracji systemu ANTEEO WMS jest możliwe udostępnienie wprowadzania zmian w awizacji na poziomie pozycji poprzez interfejs ANTEEO WCF. W celu przełączenia awiza w tryb modyfikacji należy wykonać zmianę statusu awiza poprzez wywołanie procedury setXmlAdviceStatus.

Zestawienie stanów operacji magazynowych uzyskuje się poprzez zapytanie o stan operacji. Usługa ta zwraca zestawienie wszystkich operacji przyjęcia i wydania wraz ze statusami realizacji poszczególnych operacji. Poszczególne operacje znajdują się w zestawieniu aż do potwierdzenia pobrania specyfikacji danej operacji.

Potwierdzenie jest informacją dla operatora logistycznego, iż firma zlecająca usługę magazynową pobrała potwierdzenie wykonania dane operacji magazynowej.

Picking

System Anteeo Picking wspomaga zbiórkę produktów z magazynu. Rozwiązanie to umożliwia równoczesną kompletację produktów dla wielu wydań. Istota rozwiązania jest zastosowanie małego i lekkiego urządzenia mobilnego SB1 Smart Badge dla kwitowania pobrań.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla równoczesnej kompletacji wielu wydań magazynowych. Zastosowanie systemu Anteeo Picking wymaga infrastruktury magazynowej składającej się z trzech podstawowych elementów:

 • strefy kompletacji, gdzie poszczególne produkty są umieszczone w lokalizacjach magazynowych;
 • strefy pakowania, gdzie następuje odstawienie koszy z produktami pobranymi z magazynu celem wysyłki do odbiorców;
 • wózków kompletacyjnych umożliwiających zbiórkę produktów z różnych wydań przy jednym przejściu przez magazyn.

Czynnikiem determinującym sposób funkcjonowania systemu jest liczba i gabaryty wydawanych produktów. Warunki w których dziennie ma być wysłanych do odbiorcy od 300 do 1000 paczek, a poszczególne wysyłki zawierają od kilku do kilkunastu produktów mieszczących się w jednym kartonie jest sytuacją sprzyjająca zastosowaniu technologii równoczesnej kompletacji wielu wydań. Wydania magazynowe zawierające od kilkudziesięciu produktów są kompletowane pojedynczo.

Rozliczanie usług

Rozliczenie usług magazynowych to interfejs umożliwiający automatyzację procesu sporządzania raportów z usług magazynowych w sposób określony regułami naliczania opłat. obsługiwane jest naliczanie opłaty w zależności od ilości produktu, liczby opakowań, własności produktu, dostaw jak i ryczałt.

Opłaty można różnicować w zależności od asortymentu produktu. W związku z duża różnorodnością sytuacji z jakimi mamy do czynienia dostępna jest możliwość ręcznego naliczenia opłaty, w celu pominięcia standardowych algorytmów naliczania. Dla każdej operacji logistycznej można wprowadzić opłaty dodatkowe np. z tytułu zakupu palet na których był układany produkt.
Opłata za składowanie produktów może być naliczana od dnia następnego po przyjęciu produktu do magazynu z uwzględnieniem uzgodnionego okresu składowanie bez opłaty. Naliczanie opłaty może następować od ilości produktu, liczby opakowań oraz własności produktu. Stawka jest podawana dla uzgodnionego okresu składowania, mamy możliwość wyboru pomiędzy następującymi opcjami: dzień, tydzień, miesiąc kalendarzowy, miesiąc (30 dni), kwartał (90 dni).

Ze względów biznesowych są dostępne dwa tryby definiowania okresu składowania jako miesiąc. Okres ten może być traktowany jako 30 dni, bądź liczby dni może być wyliczana zgodnie z kalendarzem.

Przesyłki kurierskie

Funkcjonalność ta wspomaga komunikację magazynu z firmami kurierskimi. Na podstawie danych o wysyłce produktów do odbiorcy następuje generowanie etykiety logistycznej, gotowej do naklejenia na wysyłane paczki. Etykieta jest generowana przez interfejs udostępniany przez firmę kurierską.

W tej chwili system umożliwia współpracę z najpopularniejszymi dostawcami usług kurierskich, tj. firmami DPD, UPS i Siódemka. Integracja z firmą kurierską DPD następuje poprzez usługi internetowe udostępniane przez DPD. Wymagane jest połączenie internetowe magazynu z serwerem usług internetowych DPD. Generowanie protokołu przekazania paczek kurierowi jest realizowane poprzez usługi DPD.

Integracja z firmą kurierską UPS następuje poprzez aplikację WorldShip instalowaną na stanowiskach przez firmę kurierską UPS. System ANTEEO WMS generuje plik wymiany danych zapisywane do katalogu z którego interfejs UPS WorldShip zaczytuje dane i drukuje etykiety.

Komunikator

Komunikator to usługa Windows pracująca w tle i odpowiadająca zarówno za odbieranie awizacji przesyłanych poprzez pocztę elektroniczną jak i wysyłanie powiadomień o wykonanych operacjach magazynowych.

W zakresie odbierania awizacji są odbierane wiadomości e-mail, a następnie na podstawie załączonych awizacji w postaci pliku XML są generowane awizacje operacji magazynowych. W zakresie wysyłania powiadomień następuje generowanie wiadomości e-mail zawierającej informację o zakończonych operacjach wraz z załączonymi wydrukami poszczególnych operacji w formacie PDF.

NEWSLETTER

POMOC ZDALNA

Uzyskaj szybko rozwiązanie Twojego problemu informatycznego dzięki zdalnemu wsparciu.

Wystarczy dostęp do internetu.

KONTAKT

Software Solutions
ul. Wróbla 9
02-736 Warszawa

tel.: +48 22 880 95 95

e-mail: softsol@softsol.com.pl