Business Intelligence

Business Intelligence dla systemów Comarch ERP

  •  pozwala w pełni zrozumieć i wykorzystać gromadzone w nim dane.
  • To nie tylko zestawy predefiniowanych raportów i pulpitów managerskich pozwalających na bieżące monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa, ale także możliwość tworzenia ad – hoc dowolnych analiz opartych na danych pochodzących z systemu Comarch ERP.
  • Business Intelligence jest dostępny w każdym z naszych systemów: Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima.

Comarch ERP XL Business Intelligence jest oprogramowaniem wspomagającym proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, które dokonywane są na każdym szczeblu zarządzania. Narzędzie to daje dostęp do kluczowych dla firmy informacji zgromadzonych w systemie, pozwalając na ich analizowanie w wielu ujęciach. Dzięki temu przedsiębiorstwo korzystające z oprogramowania ma możliwość zdobycia i umocnienia swojej przewagi konkurencyjnej na rynku.