ERP XL

Poznaj Comarch ERP XL, dawniej Comarch CDN XL – zintegrowany system klasy ERP dla dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Przekonaj się, dlaczego Comarch ERP XL od lat jest najczęściej wybieranym systemem klasy ERP w Polsce.

Comarch ERP XL obejmuje swoim zasięgiem wszystkie obszary działalności biznesowej:

 • Handel i dystrybucja – skuteczne wsparcie zadań sprzedażowych i około sprzedażowych, od zarządzania cenami i promocjami, poprzez realizację transakcji, po obsługę reklamacyjną.
 • Gospodarka magazynowa – utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów oraz optymalizacja procesów przyjęć, wydań, przesunięć czy inwentaryzacji.
 • Produkcja i kompletacja – obsługa obszaru związanego z planowaniem, realizacją oraz rozliczaniem produkcji, zarówno jednostkowej, jak i seryjnej.
 • Serwis i remonty – kompleksowe zarządzanie zleceniami serwisowymi oraz parkiem maszynowym.
 • CRM – ewidencja kontaktów, zarządzanie zadaniami i wizytami handlowymi oraz pomoc w planowaniu i realizacji kampanii do klientów.
 • Analizy i raporty, controlling – wsparcie w podejmowaniu decyzji poprzez zarządzanie obiegiem informacji z każdego obszaru firmy z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Intelligence.
 • Procesy – automatyzacja powtarzalnych działań i schematów postępowania oraz zarządzanie wewnętrznym obiegiem dokumentów.
 • Praca mobilna – realizacja procesów sprzedażowych, magazynowych oraz zarządczych z wykorzystaniem urządzeń przenośnych.
 • Sprzedaż internetowa – dodatkowy kanał dotarcia do klientów poprzez sklep internetowy lub wirtualną galerię handlową.
 • Zabezpieczanie danych – gwarancja bezpieczeństwa dla firmowych danych poprzez ich automatyczną archiwizację.
  Platforma B2B – wzmocnienie współpracy ze stałymi kontrahentami za pośrednictwem dedykowanego pulpitu internetowego.
 • Finanse i księgowość – usprawnienie obowiązkowej ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz dostarczenie kompleksowej informacji zarządczej.
 • Kadry i płace – pełne wsparcie procesów kadrowo-płacowych bez względu na formę zatrudnienia.
 • Środki Trwałe – skuteczne zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem.
 • Pulpity dla pracowników – profesjonalna obsługa pracownicza dostępna dla każdej osoby w firmie.
 • Elektroniczna wymiana dokumentów – usprawnienie współpracy z partnerami biznesowymi przez eliminację dokumentów papierowych.

Produkty

Handel i dystrybucjaCRMProdukcja i kompletacjaŚrodki trwałeProcesyPulpit dla pracownikówSprzedaż internetowaZabezpieczenie danychGospodarka magazynowaSerwis i remontyFinanse i księgowośćAnalizy i raportyKadry i pacePlatforma internetowa B2BWymiana dokumentówPraca mobilna
Handel i dystrybucja

Wraz z systemem Comarch ERP XL zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej), jak i od strony zakupowej (optymalizacja zamówień, zapewnienie dostępności asortymentu).

Różne scenariusze sprzedaży:

 • Obsługa wszelkiego rodzaju transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, w tym specyficznych (m. in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji),
 • Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami,
 • Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów,
 • Stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów oraz skuteczne narzędzia zarządzania płatnościami,
 • Swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów,
 • Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych,
 • Skuteczna obsługa posprzedażowa – ewidencja oraz realizacja reklamacji, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów.

ZAMÓWIENIA

 • Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury,
 • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika),
 • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży,
 • Wygodna ewidencja ofert od dostawców,
 • Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych,
 • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia,
 • Łatwe zarządzanie zamówieniami – możliwość optymalizacji według różnych kryteriów, np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców; zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.

Comarch-ERP-XL-screen-2

Od zapytania do faktury:

 • Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury,
 • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo – sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika),
 • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży oraz wygodna ewidencja ofert od dostawców,
 • Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych,
 • Stała kontrola poziomu zapasów, z uwzględnieniem normatywów (minimalne i optymalne stany magazynowe),
 • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia,
 • Łatwe zarządzanie zamówieniami – możliwość optymalizacji według różnych kryteriów, np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców;
  zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.

Swobodny obrót towarami z zagranicy:

 • Pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i importu spoza Unii Europejskiej,
 • Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych, np. Zamówienie zakupu, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne,
 • Obsługa składu celnego, np. procedury 7100, 4071 oraz rejestracja dokumentów SAD,
 • Wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza),
 • Deklaracje Intrastat.

Moduł CRM

Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu Comarch  XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem jest moduł CRM (Customer Relationship Management). Obejmuje on funkcjonalność systemu związaną z kontaktami z klientami, zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych, jak i posprzedażowych, wspomagając firmę w profesjonalnej obsłudze klienta.

Kampanie CRM.Moduł umożliwia definiowanie i obsługę wieloetapowych kampanii, które mogą być wykorzystywane nie tylko w kontekście marketingowym, ale również jako kampanie serwisowe, windykacyjne, zarządzania projektem, zarządzania wizytami itp. Uruchomienie kampanii może się odbyć na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca lub ręcznie, z wykorzystaniem zdefiniowanych wzorców etapów oraz słownika zadań.

Dla każdej kampanii można zdefiniować wartościowo lub ilościowo konkretny cel, przypisać budżet oraz określić ramy czasowe jej poszczególnych etapów. Efekty kampanii można rejestrować poprzez wiązanie całości lub części wartości dowolnego dokumentu Comarch XL z kampanią czy kontrahentem. Przy pomocy raportu dla kampanii można na każdym etapie jej realizacji śledzić terminowość przeprowadzanych akcji, stopień wykorzystania budżetu czy stopień realizacji złożonego celu.

System pozwala na łączenie kampanii w łańcuchy – w sytuacji, gdy zakończymy działania z danym klientem w ramach określonej kampanii np. dotyczącej pozyskania nowego klienta może on być automatycznie przeniesiony do innej np. informującej o promocjach skierowanych do obecnych odbiorców. Takie działanie może być dodatkowo warunkowane zakończeniem kampanii sukcesem albo porażką z określonymi warunkami.

Comarch-ERP-XL-screen-8

Zadania.
Poszczególne etapy kampanii mogą być rozbite na pojedyncze zadania, przydzielone poszczególnym operatorom. System umożliwia automatyczne generowanie zadań, ustalanie ich terminu w zależności od dostępności operatorów, którzy mają je wykonać oraz rezerwowanie na ich potrzeby dodatkowych obiektów potrzebnych do ich wykonania np. rzutnika, samochodu itp. Wszystkie zadania gromadzone są w terminarzu pracownika, a o koniec zności ich wykonania system informuje pracownika z odpowiednim wyprzedzeniem.

Działania skoncentrowane wokół dokumentu.
Oprócz działań zorganizowanych w formę kampanii firma prowadzi codziennie drobne sprawy i zarządza pojedynczymi zdarzeniami. Działania te mogą koncentrować się wokół konkretnych dokumentów Comarch CDN XL lub wokół konkretnych spraw – wątków. Każdy dokument może zostać powiązany z kampanią/etapem/kontrahentem w etapie, kontaktem lub zadaniem. Z pozycji dokumentu można skontaktować się z kontrahentem bądź konkretną osobą u kontrahenta za pomocą maila czy komunikatora np. Skype, GG. Każdy taki kontakt zostanie automatycznie zarejestrowany w systemie, w ten sposób w każdej chwili operator będzie miał wgląd w całość podejmowanych w związku z danym dokumentem działań.

Kontakty.
System umożliwia rejestrowanie konwersacji z kontrahentem. Kontakty te pogrupowane są według wątków, czyli spraw,których dotyczą. Jedną z form tych kontaktów jest mailing, również seryjny, kierowany do określonej grupy kontrahentów.

Ankiety.
Wykorzystując funkcjonalność ankiet mamy możliwość analizy odpowiedzi na pytania w ramach wcześniej zdefiniowanych szablonów. Na podstawie ebranych informacji pracownik może ustalić np. prawdopodobieństwo sukcesu dla działań prowadzonych wobec danego kontrahenta. Pełna informacja o kontrahencie. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami systemu, operator ma dostęp do wszystkich informacji związanych z historią współpracy z klientem, takich jak: stan płatności, zawarte transakcje, zarejestrowane rezerwacje, zamówienia czy zlecenia produkcyjne wygenerowane dla klienta.

e-CRM Jedną z form pracy Użytkowników modułu CRM jest praca zdalna. W wersji 9.0 udostępniliśmy podstawowe informacje o Kliencie i możliwość rejestrowania niektórych operacji poprzez stronę WWW.

Z poziomu interfejsu webowego udostępnione zostały:

 • Terminarz pracownika,
 • Lista kontrahentów,
 • Podstawowe dane o kontrahencie, jego oddziałach i osobach,
 • Historia kontaktów z kontrahentem,
 • Historia działań prowadzonych wobec kontrahenta w ramach kampanii CRM.

Operator ma możliwość dokonywania pewnych operacji na wyżej wymienionych obiektach (definiowanie i wykonywanie zadań, rejestrowanie konwersacji z kontrahentem, operacje prowadzone w ramach kampanii).

Moduł Produkcja

Obszar Produkcja w systemie Comarch ERP XL dzieli się na dwa moduły:

 • Produkcji,
 • Kompletacji.

Moduł Produkcja
Moduł Produkcja zawiera zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania produkcją – od planowania, poprzez jej realizację i rozliczanie, aż po raportowanie na potrzeby kadry zarządzającej.

Rejestracja bazy produkcyjnej. Narzędzia dostępne w module Produkcja umożliwiają prowadzenie ewidencji pracowników, narzędzi, maszyn i innych zasobów, którym zostaną zlecone zadania produkcyjne. Do każdego zasobu przypisana jest funkcja, uwzględniająca rodzaj wykonywanej przez zasób pracy oraz kalendarz, który określa czas jego dostępności dla planowanych zadań.

Definiowanie technologii wytworzenia produktu. Planowanie i realizacja produkcji wykonywana jest na podstawie technologii wytworzenia produktu. Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających czynności wchodzące w skład procesu produkcji dla uzyskania jednego lub wielu produktów. Dla każdej z czynności można zdefiniować wykaz potrzebnych surowców do jej wykonania oraz półproduktów, uzyskiwanych w kolejnych procesach technologii. Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii, np. dla określonego kontrahenta, technologii przewidujących wykonanie produktów w różnych jego wariantach oraz łączenie ze sobą technologii poprzez produkty.

Poza planowaniem całościowym możemy również skorzystać z planowania:

 • uproszczonego – system planuje czynności produkcyjne bez dobierania do nich zasobów (pracowników/maszyn); na etapie produkcji możliwe jest dopisywanie zasobów do czynności,
 • szczegółowego (na „wąskie gardła” produkcyjne) – podczas układania harmonogramu do czynności dobierane są tylko wybrane przez Użytkownika zasoby (tzw. „wąskie gardła”),
 • na okresy planistyczne (tzw. planowanie zgrubne) – dające odpowiedź na pytanie, w jakim czasie jesteśmy w stanie otrzymać określony produkt.

Oczywiście każdy z powyższych sposobów planowania umożliwia automatyczne przeplanowanie czynności, przeplanowanie konfliktów oraz planowanie całościowe.
Definicja dokumentu zlecenia produkcyjnego z możliwością wskazania dostępnych metod planowania oraz umożliwiająca definiowanie okresów planistycznych.

Harmonogramowanie produkcji.
Harmonogramowanie w module Produkcja, polega na automatycznym wskazywaniu planowanych terminów realizacji czynności produkcyjnych. Określanie tych terminów odbywa się z uwzględnieniem możliwości dobrania do nich odpowiednich zasobów, czyli takich, które mogą realizować funkcje przewidziane dla danej czynności przez technologię produktu. Podczas planowania generowane są rezerwacje na surowce, a przypadku ich braku wyświetlana jest odpowiednia informacja. Nadzór nad możliwością realizacji planu produkcji ułatwia wyświetlanie informacji również o innych konfliktach, mogących wywołać zagrożenie dla jego terminowego wykonania.

Realizacja produkcji.
Moduł Produkcja, oferuje pełną gamę funkcji służących rejestracji realizacji produkcji. Możliwe jest rejestrowanie wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części. Realizacje częściowe mogą wynikać z uzyskania tylko części ilości przewidzianych produktów lub zrealizowania tylko części terminów, na jakie przewidziana została czynność.

Raportowanie i nadzór nad produkcją.
Moduł Produkcja wyposażony jest w narzędzia służące do nadzoru i raportowania przebiegu produkcji. Harmonogram czynności pozwala na wyświetlanie wykazu planowanych i zrealizowanych czynności, według kryteriów wskazanych przez Operatora. Dzięki temu, możliwe jest zawężenie wyświetlanych czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, na określony przedział czasu itd. Moduł umożliwia również prezentację planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantt’a, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności. Możliwe jest również symulowanie kosztu produktu w oparciu o raport kosztów.

Rozliczanie produkcji.
Rozliczanie produkcji służy określeniu kosztu uzyskanego produktu. Koszt ten jest wyliczany w oparciu o koszt surowców, zasobów (np. robocizny) oraz dodatkowych kosztów wynikających z technologii. Oprócz kosztu wyliczonego, możliwe jest również określenie dla produktu kosztu ewidencyjnego, czyli ustalonego przez Operatora. W takiej sytuacji różnica między kosztem wyliczonym a ewidencyjnym zostanie ujęta w odchyleniach kosztu.Aby uprościć pracę na stanowiskach roboczych udostępniony został prosty interfejs do realizacji produkcji, który może być obsługiwany za pomocą paneli dotykowych.

Moduł Kompletacja
Moduł Kompletacji oferuje rozwiązania pozwalające na definiowanie i wytworzenie produktów. System umożliwia zdefiniowanie składu produktu gotowego, jak i półfabrykatów czy podzespołów. Możliwe jest definiowanie dla wyrobu wielu receptur, pozwalając na obsługę wielowariantowości składników surowcowych i usług.

W systemie istnieje kartoteka zleceń kompletacyjnych na wytworzenie, jak i na dekompletację produktu. Posiadając listę wszystkich zleceń i pełną informację na ich temat w jednym miejscu, użytkownik płynnie zarządza ich realizacją. Z poziomu zlecenia generowane są odpowiednie dokumenty RW/PW na surowce konieczne do realizacji zlecenia. Może się to odbywać dla całego zlecenia, poszczególnych produktów lub poszczególnych surowców związanych ze zleceniem. Możliwe jest także generowanie dodatkowych dokumentów RW, np. dla materiałów nie związanych z wykorzystywaną normą kompletacyjną.

Comarch-ERP-XL-screen-6

System obsługuje także zwroty surowców oraz przyjęcia produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji. W momencie ukończenia zlecenia, następuje rozliczenie zasobów materiałowych jak i usług. Automatycznie wyliczane są koszty związane z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi.

Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się wg cen ewidencyjnych lub wg cen rzeczywistych. Dostępne są również mechanizmy częściowego rozliczania produkcji przy rozliczaniu wg kosztów rzeczywistych – czyli możliwości naliczania kosztów produktów w trakcie trwania realizacji zlecenia. Z poziomu tego modułu, mając odpowiednie uprawnienia, można również dokonać księgowania dokumentów RW i PW. W każdej chwili użytkownik ma dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem np. czy i kiedy zostało wygenerowane zamówienie zakupu. W każdym momencie dostępny jest stan realizacji zlecenia obejmujący m.in. informacje o ilości i wartości kosztów rzeczywistych surowców pobranych na rzecz realizacji zlecenia.

W każdej chwili istnieje możliwość podglądu stanów magazynowych, dostaw i zamówień na zakup. Posiadając odpowiednie uprawnienia można ingerować w proces i strukturę danego wyrobu. Funkcja umożliwiająca operowanie na zleceniach kompletacji wyłącznie dokumentami magazynowymi (WM i PM) pozwala na wyraźne rozdzielenie etapu realizacji zleceń od etapu ich rozliczania. Dzięki temu możliwe jest całkowite ukrycie wartości składników i produktów przed operatorami obsługującymi moduł oraz umożliwienie przekazywania gotowych wyrobów do dalszej obróbki bez konieczności rozliczania zleceń, w wyniku których te produkty powstały.

Moduł obsługuje również proces dekompletacji, stosowany przy dekompozycji całości na elementy pierwsze (np. rozbiór, remont, procesy sortowania, przepakowanie itp.)

Moduł Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (tzw. składników niskocennych). Ewidencja składników majątku trwałego. Podstawą ewidencji majątku trwałego są księgi inwentarzowe. Liczba ksiąg może być dowolna, zdefiniowana przez żytkownika. Składniki majątku trwałego można dodatkowo ująć w definiowane grupy. Grupy mogą mieć strukturę wielopoziomową (drzewiastą). Dany składnik może należeć do wielu grup.

Comarch-ERP-XL-screen-12

Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym odbywa się w oparciu o stosowne dokumenty, np.:

 • Przyjęcie składnika majątku trwałego – dokument OT
 • Zwiększenie lub zmniejszenie wartości – dokument MW
 • Likwidacja składnika majątku trwałego – dokument LT
 • Amortyzacja – dokument AM
 • Zmiana osoby odpowiedzialnej – dokument ZO
 • Przeszacowanie – dokument PK

Amortyzacja składników majątku trwałego. Wielkość odpisów amortyzacyjnych może być naliczana automatycznie w okresach miesięcznych, kwartalnych lub na koniec okresu obrachunkowego. Wielkość wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej na karcie inwentarzowej metody oraz stawki, powiązanej z wybranym symbolem KŚT. Odpisy mogą być wyliczone według metody: liniowej, degresywne j, jednorazowej. Istnieje możliwość nieamortyzowania składnika majątku. W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania. Składki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR) oraz podatkowo. Dostępne jest również generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności sezonowej.

Plan amortyzacji. System udostępnia plan amortyzacji zestawiający odpisy planowane z rzeczywistymi. Możliwe jest dokonywanie opisu analitycznego na okumentach inwentarzowych zarówno w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym.

Dynamiczne Raportowanie. Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz w oparciu o rozbudowaną listę parametrów.

Moduł Modelowanie Procesów

Modelowanie procesów w systemie polega na tworzeniu schematów postępowania, składających się z zadań przydzielonych do opiekunów. Zadania mogą dotyczyć wykonania operacji związanych z dokumentami wystawianymi w systemie, mogą też być natury ogólnej. Schemat taki, zwany definicją procesu, wyznacza sposób postępowania.

Wykonanie zadania przez jego opiekuna powoduje utworzenie kolejnego zadania, następującego bezpośrednio po wykonanym. Operator może pracować w oparciu o swoją skrzynkę zadań. System może ponadto generować przypomnienia o konieczności wykonania zadań. Zdefiniowanie procesu ponadto pozwala na automatyczne wykonywanie zadań. Jeśli wykonanie zadania nie wymaga podejmowania decyzji przez operatora, może ono zostać wykonane automatycznie, bez udziału operatora. Można w ten sposób w znacznym stopniu zautomatyzować funkcjonowanie firmy.

Klient składa zamówienie przez Internet, operator zatwierdza je do realizacji, następnie automatycznie generowany jest dokument wydania towaru, który musi być zatwierdzony przez właściwą osobę. Pozostałe czynności wykonywane są automatycznie: wysłanie wiadomości do klienta, utworzenie faktury, jej wydrukowanie i zaksięgowanie.

Moduł Administrator

Moduł Administrator pozwala na zarządzanie systemem, jego szeroką parametryzację, definiowanie uprawnień Użytkowników oraz kontrolę spójności danych. Funkcje konfiguracji dają administratorom Systemu możliwość ustalania różnorodnych słowników, ciągów numeracji i serii dokumentów, oraz całą gamę właściwości i atrybutów różnych obiektów oraz ich wartości domyślnych. Ponadto, moduł pozwala na śledzenie aktywnych sesji programu, konfigurację serwera wydruków, drukarek fiskalnych, czytników kodów kreskowych, kolektorów danych.

Moduł umożliwia określenie wielu parametrów ogólnych oraz słowników decydujących o funkcjonalności Systemu. Określenie tych parametrów stanowi pierwszy etap konfigurowania Systemu.

Struktura Firmy. Konfiguracja stacji roboczej. Część parametrów konfiguracyjnych może dotyczyć poszczególnych stacji roboczych. Dotyczy to w szczególności współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, katalogów importowanych i eksportowanych plików itp. Struktura firmy. Podstawową cechą Systemu jest możliwość definiowania wielopoziomowej struktury firmy, odpowiadającej jej rzeczywistej organizacji. Centrum struktury może odpowiadać oddziałowi lub dowolnej komórce organizacyjnej. Operator może być przypisany do jednego lub wielu centrów. Znaczna część uprawnień operatora wynika z jego przynależności do określonego centrum.

Definicje dokumentów. Każdy z rodzajów dokumentów dostępnych w Systemie ma wiele parametrów decydujących o jego funkcjonalności. Parametry te można określać dla każdego rodzaju dokumentu na poziomie centrum struktury. Pozwala to na zróżnicowanie dostępnych funkcji dokumentu, serii numeracji, magazynów itp. dla poszczególnych centrów.

Operatorzy. Definiowanie uprawnień operatorów w Systemie jest dwustopniowe. Część uprawnień wynika z przynależności do centrum, część jest określana indywidualnie dla każdego operatora.


Testy integralności. Moduł zawiera rozbudowane narzędzia do sprawdzania spójności danych oraz poprawy błędnych zapisów.

Sprzedaż internetowa

Szukasz sposobów na dotarcie do nowych segmentów rynku i zwiększenie wolumenu sprzedaży? Na Twoją ofertę czeka kilkanaście milionów potencjalnych klientów – polskich internautów. Dynamika wzrostu rynku zakupów internetowych w Polsce jest najwyższa w całej Unii Europejskiej.

Darmowa sprzedaż w Internecie dla każdego klienta:

 • wszystko.pl – portal zakupowy udostępniający ofertę społeczności klientów korzystających z systemów do zarządzania Comarch ERP,
 • Całkowicie bezpłatna usługa, pozwalająca na proste udostępnienie towarów do sprzedaży w internecie bezpośrednio z systemu Comarch ERP XL, bez konieczności posiadania sklepu internetowego,
 • Minimum formalności i nakładu pracy – wystarczy opis, zdjęcie i jedno kliknięcie, aby ofertę zobaczyły miliony klientów detalicznych i biznesowych,
 • Dbałość o szatę graficzną, pozycjonowanie oraz promocję portalu w sieci po stronie Comarch.

Sklep internetowy współpracujący z systemem ERP:

 • Comarch ERP e-Sklep – zaawansowana technologicznie platforma ecommerce,
 • Automatyczna komunikacja w obu kierunkach na linii sklep internetowy – system Comarch ERP XL – ograniczenie wkładu pracy związanej z prowadzeniem sklepu do minimum,
 • Zaawansowane możliwości prezentacji oferty w sklepie internetowym przy wsparciu przystępnego kreatora i wielu dostępnych szablonów,
 • Współpraca z porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje.info, Radar, Sklepy24,
 • Wbudowane mechanizmy skutecznego pozycjonowania w Google i promocja w internetowej galerii handlowej wszystko.pl,
 • Możliwość sprzedaży za pośrednictwem Allegro,
 • Integracja z InPost – wysyłka towarów za pomocą usługi Paczkomaty 24/7,
 • Współpraca z serwisami płatności internetowych: Dotpay, PayPal, PayU, PayByNet, Przelewy24.pl, eCard, mTRANSFER, MultiTransfer,
 • Bezpłatne uruchomienie sklepu internetowego z poziomu najpopularniejszego z portali społecznościowych Facebook.

Zabezpieczenie danych

Baza danych zawierająca m.in. listę klientów to jeden z najważniejszych zasobów Twojej firmy. Postaw na gwarancję bezpieczeństwa danych dzięki nowoczesnej aplikacji do backupu i archiwizacji – iBard24.

Automatyczna kopia bezpieczeństwa:

 • Darmowy roczny dostęp do konta iBard24 o pojemności 2 GB dla każdego nowego klienta Comarch ERP XL,
 • Prosty backup plików i folderów z komputerów PC, laptopów, serwerów, czy urządzeń mobilnych,
 • Integracja z Comarch ERP XL – backup bazy danych bezpośrednio z systemu,
 • Bezpłatne aplikacje na urządzenia przenośne (smartfony, tablety),
 • Powiadomienia e-mail / SMS informujące o statusie danego zadania backupu,
 • Tworzenie kopii zapasowych archiwów programów pocztowych (np. Microsoft Outlook),
 • Maksimum bezpieczeństwa – dane składowane są na nowoczesnych serwerach Comarch Data Center.

Wygodne zarządzanie danymi:

 • Możliwość łatwego i bezpiecznego udostępniania danych innym użytkownikom iBard24 oraz pozostałym internautom w sieci,
 • Dostęp do danych przez przeglądarkę internetową lub aplikację instalowaną na komputerze,
 • Możliwość tworzenia i zarządzania kontami użytkowników wewnątrz konta głównego (m.in. zarządzanie uprawnieniami).

Gospodarka magazynowa

Sprawna realizacja dyspozycji magazynowych, stała kontrola nad poziomem zapasów czy eliminacja pomyłek – to usprawnienia, jakie daje wykorzystanie Comarch ERP XL w obszarze gospodarki magazynowej. Dzięki pomocy narzędzia odczujesz realne wsparcie pełnej gamy procesów związanych z logistyką.

Swobodne zarządzanie magazynem/magazynami:

 • Dowolna ilość magazynów, zarówno wewnętrznych, jak i oddziałowych,
 • Zarządzanie przestrzenią magazynową – opis struktury wraz z przyporządkowaniem asortymentu i jednostek składowania do każdego adresu magazynowego,
 • Wiele rodzajów opakowań, w tym opakowań zwrotnych; możliwość definiowania przeliczników opakowań,
 • Wykorzystanie kodów kreskowych do oznaczenia asortymentu (wiele kodów dla danego towaru), jak i adresów magazynowych,
 • Zapewnienie optymalnego rozmieszczenia towarów w magazynie (obsługa Magazynu Wysokiego Składowania),
 • Automatyczne tworzenie planu zapotrzebowania (tzw. Bilans Stanu Towarów) na bazie zdefiniowanych kryteriów oraz utrzymanie założonego zapasu, m.in. poprzez automatyzację zamówień,
 • Zarządzanie partiami towarów z wykorzystaniem definiowalnych cech dla zasobów (np. kolor, rozmiar),
 • Automatyzacja definiowania naliczania kaucji, ewidencja kaucji pobieranych np. w związku z obrotem opakowaniami zwrotnymi.

Bezbłędna i szybka realizacja zadań magazynierów:

 • Elastyczne zarządzanie dyspozycjami, związanymi z realizacją zamówień, wydaniem
  surowców i przyjęciem wyrobów gotowych, obsługą kompletacji/dekompletacji itd.
  Możliwość tworzenia:

  • jednej dyspozycji do danego dokumentu,
  • wielu dyspozycji do danego dokumentu (np. realizacja poszczególnych pozycji przez wielu magazynierów),
  • jednej dyspozycji do wielu dokumentów.
 • Ewidencja ruchów magazynowych, zarówno przyjęć i wydań zewnętrznych, jak i
  przesunięć międzymagazynowych czy przesunięć w ramach jednego magazynu – możliwość wykorzystania aplikacji mobilnych,
 • Opcja wirtualnego poruszania się po magazynie – trójwymiarowa wizualizacja,
 • Sprawna inwentaryzacja, zarówno dla kilku magazynów jednocześnie, jak i dla wydzielonej części magazynu,
 • Automatyzacja operacji magazynowych dzięki współpracy z drukarkami etykiet, czytnikami kodów oraz kolektorami danych.

Usprawnienie transportu – wysyłki, dostawy:

 • Definiowalne trasy przejazdów, wsparcie załadunku, możliwość przygotowania dokumentów spedycyjnych,
 • Prowadzenie ewidencji paczek, wysyłek, pojazdów oraz kosztów transportu,
 • Optymalizacja źródeł dostaw – szybka informacja o najkrótszym terminie realizacji zlecenia,
 • Zarządzanie kalendarzami dostaw i wysyłek.

Moduł Serwis

W wersji Comarch ERP XL 9.0 udostępniona jest nowa wersja modułu Serwis. Dedykowany dla firm prowadzącym usługi serwisowe. Funkcjonalność wspomaga proces wykonania zestawu usług serwisowych dla konkretnego kontrahenta. Narzędzie pozwala zarejestrować listę zamówionych usług, przypisać niezbędne składniki oraz robociznę, automatyzuje wydawanie towarów, a także pozwala na rozliczenie z kontrahentem.

Ponadto moduł Serwis umożliwia monitorowanie przebiegu realizacji, rozliczanie zleceń oraz wspomaga planowanie. Moduł ma również za zadanie wspomóc działalność przedsiębiorstwa, polegającą na świadczeniu usług serwisowych dla zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Kontrahentom przyporządkowana jest lista urządzeń, które mogą być serwisowane.

Urządzenia
Na potrzeby modułu ewidencjonowana jest Lista serwisowanych urządzeń, podzielona na rodzaje. Każdy rodzaj urządzenia posiada określony zestaw parametrów, np. lodówkę charakteryzują: numer seryjny, pojemność, wysokość. Do urządzenia można przypisać właściciela, który może się zmieniać w trakcie użytkowania.

Zlecenie serwisowe
Podstawowym dokumentem modułu jest zlecenie serwisowe. Zlecenie dotyczy serwisowanych urządzeń wybieranych z listy. Podstawowymi elementami zlecenia
serwisowego są czynności do wykonania, np. naprawa określonego uszkodzenia lub wykonanie przeglądu technicznego. Czynności są przypisane do urządzeń. Do czynności można przypisać serwisantów, zasoby (np. narzędzia) i składniki (usługi, towary, przejazdy samochodów).

Czynność serwisową można zdefiniować przez kartę towarową typu usługa lub koszt. Dla czynności określa się czas i termin realizacji, ilość, cenę i wartość czynności. Do każdej czynności mogą zostać przypisani serwisanci oraz zasoby z listy zasobów produkcyjnych. Na czynności rejestrowane są również składniki tej czynności (np. elementy do wymiany, usunięcia w serwisowanym urządzeniu).

Czynności i składniki zlecenia serwisowego (materiały) mogą podlegać sprzedaży albo stanowić jego koszt. Kalkulacja kosztów, przychodów i uzyskanej marży jest dostępna w zleceniu na każdym etapie jego realizacji. Moduł Serwis wykorzystuje dane zapisane w innych obszarach działania systemu Comarch ERP XL oraz generuje dane, które są dostępne z innych modułów. W wyniku potwierdzenia zlecenia generowane są rezerwacje, które mają wpływ na informacje o dostępności zasobów. Dokumenty wygenerowane ze zlecenia widoczne są po stronie modułu Sprzedaż oraz modułu Księgowość.

Moduł Księgowość

Moduł Księgowość przeznaczony jest do komputerowej obsługi księgowości w firmach, zgodnie z zasadami przepisów prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont, Ustawę o Rachunkowości, a także według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). Dzięki bogatej możliwości definiowania parametrów moduł Księgowość można dostosować do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Z jego funkcjonalności z powodzeniem korzystają firmy handlowe, usługowe i produkcyjne.

Dziennik księgowy.
Ustawa o Rachunkowości nakłada obowiązek rejestracji każdej operacji chronologicznie dzień po dniu w tzw. dzienniku. System Comarch ERP XL umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy. Nazwy i liczbę dzienników określa Użytkownik. Program umożliwia wprowadzanie zapisów na brudno, do tzw. buforów księgowań, w których zapisy mogą być modyfikowane. Po przeniesieniu z bufora do Księgi Głównej, zapis, zgodnie z obowiązującym prawem, jest zapisem trwałym, niemodyfikowalnym, a korygowanie dekretu pozostawia trwały ślad w zapisach księgowych.

Księga Główna.
Księga Główna prowadzona jest w podziale na okresy obrachunkowe, które definiuje Użytkownik systemu. Okres obrachunkowy nie musi być zgodny z rokiem kalendarzowym. Użytkownik ma równoległy dostęp do danych z okresu bieżącego oraz z okresów ubiegłych. Zapisy na kontach księgi głównej ujmowane są w porządku systematycznym. System nie pozwala na zaksięgowanie operacji gospodarczej z naruszeniem zasady podwójnego zapisu.

Plan kont.
System Comarch ERP XL umożliwia zbudowanie dowolnego, wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostek gospodarczych działających na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Moduł posiada również automat kreujący wzorcowy plan kont dla różnych typów podmiotów gospodarczych. Dostarcza informacji o obrotach i saldach za dowolny okres, dając tym samym podstawę do sporządzenia obligatoryjnych sprawozdań finansowych, jak również „własnych” zestawień na potrzeby jednostki gospodarczej.

Wielowalutowość.
Transakcje zagraniczne wyrażone w walucie obcej można ewidencjonować na kontach księgowych dualnie, w walucie systemowej oraz w walucie obcej. System automatycznie nalicza różnice kursowe zrealizowane. Pozwala także na naliczenie różnic kursowych niezrealizowanych, towarzyszących wycenie aktywów, jak również pasywów wyrażonych w walucie obcej. Wycena jest możliwa nie tylko na koniec okresu obrachunkowego, ale na dowolny moment, dzięki czemu niezrealizowane różnice kursowe można naliczać co miesiąc, kwartał i ujmować w przychodach, kosztach o charakterze podatkowym. Udostępniono możliwość wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej. Wyceny tej można dokonywać według metody FIFO lub LIFO.

Ewidencja pomocnicza.
Służy do ewidencji dokumentów źródłowych oraz do wspomagania księgowań dokonywanych w dziennikach księgowych. Ewidencja pomocnicza obejmuje: Rejestry VAT, Raporty kasowe oraz bankowe, Księgę Inwentarzową, Księgowania okresowe. Dzięki definiowalnym mechanizmom automatycznych księgowań, tzw. „schematom księgowym”, można wprowadzić automatycznie dekrety na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej. Automatycznemu księgowaniu podlegają także dokumenty handlowe, magazynowe, listy płac.

Rejestry VAT.
System Comarch ERP XL spełnia wymogi niezbędne do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług pozwala na ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem (rzetelnie) oraz w sposób odpowiadający formalnym wymogom prawno-podatkowym. System umożliwia:

 • tworzenie standardowych rejestrów VAT,
 • tworzenie własnych rejestrów VAT,
 • obliczenie udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem,
 • automatyczne generowanie deklaracji VAT-7 i VAT-UE, na podstawie dokumentów wprowadzonych do rejestrów VAT,
 • zdefiniowanie tablic kodów podatkowych z możliwością ich zmian i /lub rozszerzeń.

System uwzględnia również szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego.

Kasa/Bank.System Comarch ERP XL umożliwia:

 • prowadzenie raportów kasowych,
 • rejestrację wyciągów bankowych,
 • rejestrację i rozliczenie zaliczek pobranych przez pracowników,
 • rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walucie systemowej,
 • rozliczenie zapłat i płatności zarejestrowanych w walutach obcych,
 • rozliczenie zapłat w walucie systemowej z płatnościami zarejestrowanymi w walutach obcych,
 • automatyczne księgowanie raportów kasowych i wyciągów bankowych.

Moduł: Księgowość oferuje szeroką współpracę z systemami typu Home Banking w zakresie eksportu poleceń przelewu oraz importu wyciągów bankowych.

Rozliczenia i rozrachunki.
W systemie Comarch ERP XL informacje o należnościach oraz zobowiązaniach generują dokumenty źródłowe (faktury sprzedaży, zakupu, listy płac, itp.). W praktyce, oznacza to bardzo szybki dostęp do informacji (już w momencie zarejestrowania dokumentu) typu: Komu? Ile? Kiedy? należy zapłacić lub Kto? Ile? i Kiedy? zapłaci. To podejście pozwala na skuteczne zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami, dbanie opłynność finansową, pilnowanie terminowego regulowania zobowiązań (wystawianie przelewów, eksport przelewów drogą elektroniczną), wczesne monitowanie niezapłaconych należności (wystawianie upomnień, not odsetkowych), kompensowanie należności i zobowiązań pomiędzy dwoma lub więcej stronami. System dostarcza szerokiego zakresu raportów analizujących stan rozliczeń (struktura wiekowa należności, zobowiązań).

Użytkownik ma możliwość dokładnego prześledzenia historii transakcji i rozliczeń z kontrahentem, jak również wglądu w obroty, stany kont na dowolny dzień roku obrotowego z uwzględnieniem dowolnego okresu. W oparciu o zaksięgowane płatności można prowadzić rozrachunki na kontach księgowych. Rozrachunki dostarczają informacji, z jakich nierozliczonych zapisów księgowych składa się saldo konta rozrachunkowego. Pozwalają na sporządzanie i drukowanie potwierdzeń sald.
Dzięki połączeniu płatności z rozrachunkami daną transakcję rozlicza się tylko raz.

Schematy księgowe.
Moduł Księgowość daje możliwość definiowania szablonów księgowań, automatyzujących powtarzalne czynności. W schematach można zastosować „inteligentne” mechanizmy rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i ich elementów. Dzięki temu istnieje możliwość automatycznego księgowa
nia różnego rodzaju dokumentów i wartości (faktur, dokumentów SAD, raportów kasowych, list płac, kosztów własnych sprzedaży i innych) do odpowiednich zienników wraz z kontrolą poprawności zapisów.

Księgowania Okresowe.
Księgowania okresowe to dodatkowe narzędzie pozwalające na automatyzację prac w księgowości związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp. Funkcja pozwala na zdefiniowanie schematów księgowań, które służą do wielokrotnego księgowania określonych kwot na określone konta księgowe. Najczęściej wykorzystywane są na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz rozliczenia podatku VAT, jak również do przeksięgowania przychodów, kosztów na wynik finansowy.

Klucze podziałowe.
Klucze podziałowe wprowadzono z myślą o umożliwieniu rozliczania:

 • kosztów wyrobów i usług,
 • zadań i projektów.

Kontrola Kręgów Kosztów.
Zagadnienie „Kręgu kosztów” występuje w firmach stosujących w zakresie rachunku kosztów konta zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz konta zespołu 5 „Koszty według rodzajów działalności i ich rozliczenie” lub tylko konta zespołu 5 z ustaleniem kosztów rodzajowych.

Ze względu na różnorodność operacji gospodarczych, uzależnionych od charakteru działalności jednostki, definicję “kręgów kosztów” pozostawiono Użytkownikowi systemu.

Zestawienia księgowe.
Moduł Księgowość umożliwia zdefiniowanie zestawień na potrzeby jednostki:

 • obligatoryjnych – sprawozdanie finansowe,
 • “własnych”

Zestawienie może obejmować dane z kilku okresów obrachunkowych jednocześnie. Obroty, salda mogą być prezentowane za dowolny okres.

Księga Raportów

Dostęp do danych powinien być realizowany w taki sposób, aby był łatwy dla osób, które nieposiadają zaawansowanej wiedzy z zakresu informatyki. Chodzi o to, by mogły one poprzez zwykłych kilka kliknięć stworzyć potrzebny raport czy analizę. Dlatego też w ramach naszego modułu dostępna jest Księga Raportów – narzędzie klasy Business Intelligence, które wykorzystywane jest do tworzenia i przeglądania zestawień analitycznych.

Tworzone zestawienia mogą przybrać formę zarówno tabeli, wykresu, jak i mapy, dzięki czemu możemy prowadzić analizy w ujęciu geograficznym.

Obszary analityczne
W module Business Intelligence informacje o funkcjonowaniu firmy zgromadzone są w tzw. kostkach analitycznych, z których każda jest skarbnicą informacji o konkretnym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. w zakresie sprzedaży, produkcji czy zakupów. Użytkownik ma możliwość w ramach każdego z obszarów tworzenia wielowymiarowych analiz, które dostarczą informacji niezbędnych do skutecznego podejmowania decyzji.

W ramach modułu Business Intelligence dostępne są obszary analityczne poświęcone:

 • Logistyce – umożliwia śledzenie danych ilościowych i wartościowych na temat transakcji sprzedaży, złożonych zamówień, wielkości zakupów czy stanów magazynowych towarów; dzięki temu możemy na bieżąco śledzić stan realizacji złożonych zamówień, towary zalegające na magazynie czy naszą marżę na poszczególnych produktach;
 • CRM – narzędzie pozwalające na analizę działań w obszarze zarządzania kontaktami z klientem, w tym tak kluczowego aspektu jak mierzenie efektywności akcji marketingowych czy analiza danych dotyczących konwersacji; dodatkowo dzięki tej kostce można stworzyć zestawienie prezentujące tak zwany „lejek sprzedaży”, który jest kolejnym sposobem mierzenia efektywności ich działań;
 • Wynikom Operacyjnym – pozwala na kompleksowy wgląd w informacje na temat wyników finansowych, uwzględniając przychody i koszty w wielu podziałach, a jednocześnie umożliwia prowadzenie specyficznych elementów kategorii finansowych tzw. Nie – Kosztów i Nie – Przychodów;
 • Płatnościom – zapewnia analizę informacji na temat wpłat i wypłat, a także należności i zobowiązań przedsiębiorstwa. Dzięki temu użytkownik bez trudu może uzyskać odpowiedź na pytanie, który z kontrahentów zalega ponad 60 dni z płatnością, jakich wpływów i wydatków należy oczekiwać w najbliższej perspektywie czasowej czy też jak przedstawia się rotacja należności i zobowiązań w firmie;
 • Produkcji – gromadzi informacje na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie; dzięki niemu możliwa jest bardzo szybka analiza m.in. danych na temat ilości zleconych do realizacji, jak i rzeczywiście wytworzonych wyrobów czy półwyrobów lub kosztów wytworzenia produktów i wykorzystania materiałów.
 • Księgowości – umożliwia przeprowadzanie pełnych analiz obrotów i sald na kontach księgowych. Jednocześnie pozwala na wgląd w zestawienia księgowe tworzone w module Księgowość Comarch ERP XL, takie jak bilans czy też rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i porównawczym; analiza zestawień może m.in. uwzględniać lub nie informację zapisywaną w buforze oraz prezentować dane w przekroju wybranego dziennika księgowego.Subskrypcja oraz alerty
  Subskrypcja jest to mechanizm, który umożliwia automatyczne wysyłanie każdego raportu zdefiniowanego w module Comarch ERP XL Business Intelligence do wyznaczonych osób o zdefiniowanej porze, poprzez pocztę e-mail. Mechanizm subskrypcji został stworzony, aby ułatwić sprawdzanie bieżącej sytuacji dla osób, które znajdują się poza firmą oraz pragną dostawać bieżące sprawozdania. Mechanizm alertów może z kolei ułatwić szybką reakcję na niepokojące zjawiska pojawiające się w naszej firmie.Business Scorecard
  Aby umożliwić przedsiębiorstwom korzystającym z Comarch ERP XL Business Intelligence wdrożenie i skuteczne monitorowanie Kart Wyników wprowadziliśmy funkcjonalność Business Scorecard dostępną z poziomu Księgi Raportów. W narzędziu możliwe jest samodzielne stworzenie Kluczowych Wskaźników Efektywności. Przygotowanie Strategicznej Karty Wyników to doskonały sposób na jasne zdefiniowanie najważniejszych celów przedsiębiorstwa, a także bieżące monitorowanie stopnia realizacji przez firmę przyjętych założeń.

  Data Mining
  Analizy Data Mining to kolejny krok na ścieżce ku dostarczeniu naszym Klientom kompleksowego narzędzia pozwalającego zarówno na analizę danych w postaci raportów, jak również wyposażający ich w zaawansowane funkcjonalności do „drążenia danych” i odnajdowania między nimi zależności:

  • Koszyk zakupów to analiza pozwalająca na zidentyfikowanie zestawów produktów, które najczęściej sprzedają się w jednej transakcji; dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć się, w jakich kombinacjach najczęściej sprzedają się nasze produkty i dostosować do tego działania handlowe;
  • Prognoza sprzedaży pozwala na predykcję wielkości sprzedaży oraz uzyskanej marży na podstawie danych historycznych; znajomość wartości prognozowanej sprzedaży pozwoli Klientowi odpowiednio zoptymalizować zarządzanie zakupami, dostawami oraz innymi zasobami w jego przedsiębiorstwie;
  • Segmentacja Klientów polega na wyróżnieniu grup kontrahentów na podstawie wskazanych charakterystyk (wielkość sprzedaży, branża itd.), dzięki temu, możemy trafniej określić grupy docelowe dla podejmowanych działań handlowych i marketingowych; właściwy dobór grupy docelowej zwiększa szanse na powodzenie całej akcji oraz zmniejsza jej koszty, gdyż jej zasięg jest ograniczony.

  Budżetowanie
  Proces budżetowania odbywa się przy użyciu jednej aplikacji. W jednym miejscu wprowadzamy dane, akceptujemy ich poprawność bądź wprowadzamy korekty. Oczywiście tylko wybrane osoby mają dostęp do poszczególnych fragmentów budżetu. Możemy również definiować wskaźniki, które zmieniają się dynamicznie i wpływają na nasz budżet. Bardzo istotnym faktem jest to, że mamy wgląd do naszych danych bieżących. Dzięki temu, że widzimy jak sytuacja wygląda w chwili obecnej, łatwiej nam jest prognozować nasze wyniki finansowe na przyszłość.

  e-BI
  W module Business Intelligence nie zapomniano także o osobach, które potrzebują wglądu do aktualnych danych, ale często przebywają poza biurem. W dobie Internetu najlepszym sposobem na dostęp do raportów jest wykorzystanie narzędzia opartego o zwykłą przeglądarkę internetową. Takim rozwiązaniem jest właśnie e-BI. Użytkownicy po wpisaniu odpowiedniego adresu mogą przeglądać oraz modyfikować ważne dla nich zestawienia. Co bardzo istotne – informacje mogą być udostępniane nie tylko pracownikom firmy, ale także naszym klientom czy dostawcom.

  Korzyści biznesowe
  Wśród najważniejszych korzyści biznesowych i operacyjnych, jakie osiągają przed siębiorstwa i organizacje dzięki wdrożeniu Comarch ERP XL Business Intelligence, wymienić należy między innymi:

  • obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności raportowania i analiz,
  • poprawę jakości procesów biznesowych,
  • kontrolę i prognozowanie wielkości ekonomicznych,
  • szybką reakcję na zmiany zachodzące w firmie,
  • zarządzanie informacją kierowaną do pracowników, kadry zarządzającej, dostawców i klientów,
  • wykorzystanie wiedzy o klientach i ich preferencjach,
  • sterowanie realizacją strategii firmy.

Human Resources

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

 • Płace i Kadry
 • System ocen pracowników/Pulpit pracownika
 • Informacje pracownicze
 • Podzielnik
 • Karty pracy
 • RCP (Rejestracja Czasu Pracy)
 • Nieobecności

Płace i Kadry
Moduł Płace i Kadry obsługuje pełen zakres informacji Kadrowo Płacowych – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.

Pozwala na szeroką swobodę w definiowaniu elementów wynagrodzeń, uzależnianiu ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy. Wysłanie deklaracji ZUS do Programu Płatnika staje się procesem łatwym, niewymagającym żadnej konfiguracji. Oprócz ewidencji Kadrowo Płacowej umożliwia rozliczanie m.in. umów cywilno – prawnych, właścicieli oraz posiada całą gamę deklaracji składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. System przygotowuje wypłaty gotówkowe i przelewy na rachunk i bieżące pracowników. Dla modułu Księgowego przygotowywana jest automatycznie informacja o kosztach wynagrodzeń.

Moduł Kadry i Płace zawiera szeroki zakres wydruków. Oprócz deklaracji podatkowych, dostępne są np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/ skrócona, pracownicy przyjęci i zwolnieni w zadanym okresie czasu, raporty do kasy chorych, o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia i inne… Zgodność modułu z Prawem Pracy oraz jego bieżące uaktualnienia do wciąż zmieniających się przepisów gwarantują pewność w kontaktach z ZUS.

System ocen pracowników/Pulpit pracownika
Ocena okresowa oraz Ankiety działające w ramach Pulpitu Pracownika umożliwiają wykorzystanie systemu dla potrzeb oceny pracowniczej jak również wsparcie innych procesów biznesowych związanych z oceną bądź wykorzystaniem ankiet. Uprawnienia użytkownika przyporządkowanego w odpowiednie miejsce struktury podległościowej odpowiadają za wyświetlenie zadań użytkownika bądź dodatkowo jego podwładnych związanych z tymi procesami. Identyfikacja użytkownika odbywa się z wykorzystaniem konta domenowego zapisanego na karcie pracownika w systemie Comarch ERP XL.

Definicja ankiet oraz zlecenie zadań poszczególnym pracownikom odbywa się w module Administrator. W aplikacji prezentowane są zadania związane z ankietami, udzielane odpowiedzi jak również wyniki.

Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może również wykonać modyfikację zadania – np. poprzez wprowadzenie dodatkowego opisu do pytania, dodanie, usunięcie pytania. Przydatna jest również możliwość delegowania obowiązków związanych z dokonaniem oceny/udzieleniem odpowiedzi – umożliwia to opcja zmiana osoby odpowiadającej/oceniającej.

Informacje pracownicze
Jest to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty i wygodny sposób uzyskać zdalnie dostęp do danych osobowych wybranego pracownika. Poza danymi osobowymi moduł pozwala również uzyskać dostęp do jego danych płacowych.

Podzielnik
Jest to aplikacja intranetowa umożliwiająca bezpośredni dostęp wielu użytkowników do podzielnika kosztów wynagrodzeń systemu Comarch ERP XL. Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń jest tworzony oraz zatwierdzany w oparciu o hierarchię struktury podległościowej firmy. Dostęp do aplikacji, czyli do opisu analitycznego pracownika, zatwierdzania i potwierdzania podzielnika jest uzależniony od miejsca operatora w strukturze zdefiniowanej w systemie Comarch ERP XL oraz od tego czy jest on kierownikiem danego centrum. Kierownik ma możliwość wypełniania i zatwierdzania podzielnika dla siebie i pracowników podległego mu centrum poprzez sieć Intranetową. Pracownik, który nie jest oznaczony jako kierownik, ma dostęp tylko do swojego podzielnika. Może go uzupełnić poprzez określenie liczby dni przepracowanych w danym centrum oraz wskazanie poszczególnych wymiarów opisu analitycznego. Posiada też możliwość jego zatwierdzenia. Aplikacja stanowi skuteczne narzędzie zbierania danych dla kierownika o czasie poświęcanym przez pracowników na poszczególne zadania, jak również jest wykorzystywana w controllingu w celu określenia kosztu i ustalenia czasu przypadającego na dany projekt.

Moduł udostępnia rozwiązanie alternatywne do Intranetowych Kart Pracy – jest przeznaczony dla firm, które korzystają z rozbudowanego, wielowymiarowego opisu analitycznego procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń w dalszej kolejności umożliwia dokonanie podziału kosztów wynagrodzeń ujętych w liście płac wg indywidualnego opisu analitycznego przypisanego pracownikowi. Tak wygenerowany podzielnik, przypisany do listy płac, stanowi narzędzie pozwalające na księgowanie kosztów wynagrodzeń na odpowiednich kontach analitycznych.

Karty pracy
Intranetowe Karty pracy to aplikacja współpracująca z modułem Płace i Kadry XL, pozwalająca w prosty i wygodny sposób rejestrować zdalnie czas pracy pracowników przez osoby do tego upoważnione. Wprowadzana w ten sposób jeden raz informacja o przepracowanym czasie jest automatycznie zapisywana w bazie modułu Płace i Kadry XL, następnie wykorzystywana przy zaliczaniu wynagrodzeń. Intranetowe Karty Pracy stanowią narzędzie do bezpośredniego opisu analitycznego czasu pracy poszczególnych pracowników. Przeznaczone są dla przedsiębiorstw stosujących opis analityczny czasu pracy w obrębie dwóch wymiarów analitycznych. Alternatywę dla tego modułu stanowi Intranetowy Podzielnik Wynagrodzeń przeznaczony dla firm, które korzystają ze złożonego opisu analitycznego – wymagających procentowego podziału kosztów wynagrodzeń. Aplikację można uruchomić z dowolnego komputera w lokalnej sieci.

Dostęp do danych opiera się na strukturze podległościowej zdefiniowanej w module Administrator systemu Comarch ERP XL. Do własnych kart pracy dostęp mają tylko ci pracownicy, którym przypisano taką rolę. Kierownicy posiadają również dostęp do kart pracy swoich podwładnych. Dodatkowo istnieje możliwość przydzielenia wybranym osobom w firmie uprawnień pozwalających na wgląd do danych odnoszących się do wskazanego centrum, czy całej firmy np. dla pracownika działu kadr odpowiedzialnego za ewidencję czasu pracy w firmie lub pracowników Zarządu tylko do informacji o czasie pracy (kalendarza) wybranych pracowników. Dane osobowe pracowników są chronione – osoby upoważnione do ewidencjonowania czasu pracy przez Intranet mają dostęp wyłącznie do kart podległych im pracowników, nie mają natomiast wglądu w inne ich dane poza imieniem i nazwiskiem.

RCP
Moduł Rejestracji Czasu Pracy służy do wyświetlania, korygowania i zatwierdzania danych odczytanych z czytnika RCP w oparciu o strukturę podległościową firmy. Rejestrator zapamiętuje momenty wejść i wyjść pracownika oraz w trybie ciągłym wskazuje pracownikowi bądź jego przełożonemu pozostały do przepracowania czas w danym dniu poprzez porównywanie do przypisanej każdemu pracownikowi normy czasu pracy. Wgląd do danych zapisanych z czytnika w systemie ma sam pracownik jak i inne osoby, którym taka rolę przypisano. Zatwierdzać oraz modyfikować zarejestrowany czas pracy może jedynie osoba posiadająca do tego uprawnienia, np. kierownik.

Moduł umożliwia ewidencjonowanie różnej normy pracy dla różnych osób (centrów), oraz jej zmian historycznych. Przechowuje również bezpiecznie dane o wszystkich dokonanych korektach (kto, kiedy i jaki element modyfikował).

Informacje uzyskane dzięki aplikacji mogą być wykorzystywane w dalszej kolejności do celów kadrowo – płacowych. Zarejestrowane automatycznie dane dotyczące konkretnego okresu można ująć w postaci kalendarza czy zestawienia czasu pracy, a następnie wykorzystać przy rozliczeniach płacowych pra0cownika.


Moduł cechuje wygodny interfejs pozwalający na szybkie wdrożenie bez dodatkowych szkoleń. Może również stanowić efektywny składnik systemu informacji o czasie pracy pracowników wykorzystywany do celów controllingowych.

Nieobecności
Aplikacja pozwala na planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności pracowników w zadanych okresach czasu.

Platforma internetowa B2B (Pulpit Kontrahenta)

Poszukujesz sposobów na zmniejszenie pracochłonności związanej z obsługą zamówień? Zależy Ci na wzmocnieniu współpracy ze stałymi odbiorcami? Wykorzystaj możliwości platformy B2B – Comarch ERP Pulpit Kontrahenta. To o wiele więcej, niż internetowy kanał składania zamówień przez klientów. Indywidualna oferta dla każdego kontrahenta:

 • Wgląd do spersonalizowanej oferty za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
 • Możliwość różnicowania prezentowanych towarów, cen, promocji,
 • Obsługa zamówień on – line, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • Łatwe śledzenie stanu realizacji zamówień, oraz dostęp do historii zamówień,
 • Wygodny kanał przyjmowania zapytań od kontrahentów i składania im ofert.

Więcej, niż obsługa zamówień:

 • Dostęp do historii płatności,
 • Możliwość udostępniania kontrahentom dodatkowych dokumentów, np. skany umów, ulotki promocyjne, katalogi,
 • Możlwość składania zgłoszeń reklamacyjnych i stałego śledzenia stanu ich realizacji,
 • Bieżący monitoring zleceń serwisowych i produkcyjnych związanych z danym kontrahentem.

Odciążenie pracowników:

 • Przeniesienie realizacji części procesów związanych z obsługą zamówień na swoich kontrahentów – oszczędność czasu,
 • Odpowiedzialność za zawartość zamówienia po stronie klienta – minimalizacja ryzyka pomyłek pracowników przy wprowadzaniu zamówień.

Wymiana dokumentów

System Comarch ERP XL umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z innymi systemami ERP przy wykorzystaniu standardu danych ECOD. Pozwala również na import elektronicznych wyciągów bankowych oraz przygotowanie zleceń przelewów w postaci plików, co umożliwia integrację z systememi bankowości elektronicznej.

Wymiana danych z bankiem
System umożliwia eksportowanie poleceń przelewów do plików tekstowych oraz importowanie wyciągów dostarczanych przez bank w postaci plików. Powszechnie stosowane formaty, takie jak Elixir – O i SWIFT MT940 są obsługiwane jako predefiniowane, inne mogą być swobodnie definiowane przez użytkownika na podstawie specyfikacji dostarczonej przez bank.

Podczas importu wyciągu bankowego następuje identyfikacja podmiotu na podstawie numeru jego rachunku, zawartego w pozycji wyciągu. Ułatwia to znacznie rozliczanie zaimportowanych operacji z dokumentami. W przypadku obciążeń rachunku rozliczenie może następować automatycznie na podstawie identyfikatora operacji zawartego w poleceniu przelewu, a następnie w pozycji wyciągu.

Eksport przelewów
Współpraca z systemem ECOD Funkcjonalność programu Comarch ERP XL pozwala na elektroniczną wymianę podstawowych dokumentów pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Realizowana jest ona z wykorzystaniem formatu XML, według szablonów najpopularniejszego standardu ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów). Pełna obsługa ww komunikatów z punktu widzenia dostawcy wraz z towarzyszącymi mu dokumentami generowanymi w systemie Comarch ERP XL wygląda następująco:

W wyniku importu zamówienia złożonego przez klienta w systemie Comarch ERP XL wygenerowane zostaje zamówienie sprzedaży (ZS). Po przygotowaniu zamówionego towaru do wysyłki z ww zamówienia generowany jest dokument wydania towaru: WZ. Dokument ten jest następnie eksportowany do klienta jako Awizo wysyłki. Klient potwierdza otrzymanie towaru za pomocą pliku Potwierdzenie Dostawy, który zostaje zaimportowany. Na tej podstawie dokonywane jest sprawdzenie zgodności kodów i ilości towarów: na dokumencie WZ oraz na Potwierdzeniu Dostawy. W przypadku zgodności ww dokumentów, w systemie generowana jest faktura.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności operator otrzymuje stosowną informację o występujących rozbieżnościach. Wygenerowana faktura zostaje wyeksportowana do Odbiorcy. Wymiana dokumentów obejmuje również faktury – korekty, może się również odbywać z pominięciem niektórych z ww sekwencji.

Praca mobilna

Dla pracowników, którzy chcą realizować swoje zadania z dowolnego miejsca, powstał pakiet narzędzi Comarch ERP Mobile. Oferujemy rozwiązania dedykowane zarówno dla kierowników i dyrektorów do zarządzania zespołem sprzedaży, jak również dla pracowników mobilnych, którzy swoją pracę wykonują poza siedzibą firmy. Aplikacje wspierają pracę z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, m.in. smartphonów, tabletów, kolektorów danych co z pewnością usprawnia oraz ułatwia wykonywanie swojej pracy.

Comarch ERP Mobile Sprzedaż:

 • Wygodna i intuicyjna praca w przejrzystym interfejsie aplikacji dedykowanej platformie Android,
 • Sprawna realizacja sprzedaży zarówno typu preselling, jak i vanselling,
 • Usprawnienie zadań realizowanych w ramach wizyt u klientów – m.in. błyskawiczne przyjmowanie zamówień, możliwość prezentacji aktualnej oferty klientowi,
 • Dostęp do historii transakcji z kontrahentem czy stanu jego płatności,
 • Narzędzie wcielania w życie polityki rabatowo – promocyjnej,
 • Skuteczne planowanie pracy przedstawiciela – plan wizyt dostępny w terminarzu,
 • Kanał zbierania informacji nie tylko o charakterze handlowym (zamówienia), ale także informacji rynkowych (np. fotograficzna dokumentacja ekspozycji towaru na regałach, zbieranie danych o ofercie konkurencji,ankiety),
 • Stale dostępne dane raportowe, m.in. bieżąca informacja o transakcjach zrealizowanych w danym dniu.
 • Możliwość wykonywania wydruków: fiskalnych, termicznych, zwykłych (poprzez PDF).


Comarch ERP Mobile Flota:

 • Monitoring tras przejazdów pracowników z perspektywy mapy.
 • Informacja o korkach drogowych, awariach, czy utracie sygnału GPS.
 • Określać statusy pracy, np. załadunek, otwarcie klapy.
 • Wygodna komunikacja, zarówno kierownika z podległymi przedstawicielami, jak i przedstawicieli między sobą.


Comarch ERP Mobile Magazyn:

 • Realizacja dyspozycji magazynowych – możliwość edycji dokumentów przygotowanych po stronie systemu ERP, jak i dodawania nowych dokumentów bezpośrednio z poziomu kolektora danych.
 • Szybkie przygotowanie towarów do wydania.
 • Sprawna realizacja przyjęć magazynowych.
 • Możliwość dokonywania przesunięć magazynowych.
 • Obsługa inwentaryzacji z wykorzystaniem czytnika kodów.
 • Stały dostęp do informacji o kontrahentach i towarach (kartoteki kontrahentów itowarowe).
 • Możliwość weryfikacji towaru na podstawie sczytanego kodu EAN.
 • Komfortowe przeglądanie raportów i analiz na urządzeniu mobilnym wyposażonym w system operacyjny Android,
 • Możliwość analizy danych w różnej formie (tabele lub wykresy),
 • Dynamiczna praca na raportach – możliwość zmiany sposobu prezentacji informacji,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wrażliwych informacji dzięki mechanizmom ochrony hasłem.