Integracja IT

Naszą domeną jest implementacja i integracja gotowych produktów oraz komponentów z zakresu MRP, ERP, B2C, B2B. Oferujemy wsparcie na poziomie analizy, projektu, wdrożenia oraz zarządzania procesem wdrożeniowym.

W ostatnich latach obserwuje się tendencje integracji technik informatycznych z nowymi trendami w zarządzaniu. Obszary zarządzania i technologii informacyjnych wzajemnie stymulują swój rozwój, obserwujemy swoiste sprzężenie zwrotne. Niewątpliwie wkraczamy w erę, w której konsekwencji niesamowitego postępu technologicznego i wzrostu konkurencji nie tylko skraca się czas życia produktów, ale również o wartości firmy zaczyna decydować jakość kontaktów z Klientem, sojusze, pracownicy, wiedza, świadomość marki. Produkty typu back-office (wspomagające zarządzanie firmą) muszą być uzupełnione rozwiązaniami wychodzącymi „na zewnątrz”, do Klienta (front-office).

Zmiana procesów i strategii biznesowych stymuluje rozwój nowych systemów informacyjnych, typu CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), EAI (Enterprise Application Integration) czy BI (Business Intelligence). Dynamicznie rozwija się również biznes internetowy oraz związane z nim technologie. Nie można przy tym uniknąć ujednolicenia tak różnych rozwiązań.

Firma Software Solutions oferuje wiedzę i doświadczenie konsultantów w zakresie wyżej opisanej integracji. Proponujemy usługi z zakresu integracji systemów pochodzących od jednego z największych dostawców systemów informatycznych, firmy Comarch. Usługi obejmują nie tylko integrację, ale również pogłębioną analizę procesów biznesowych Państwa firmy pod kątem wyboru optymalnego rozwiązań i komponentów. Oferujemy konsulting w dziedzinie systemów wspomagających zarządzanie, handlu elektronicznego i e-biznesu (od opracowania procesów biznesowych, projektów koniecznych zmian restrukturyzacyjnych, po wdrożenie kompleksowych rozwiązań internetowych). Mamy świadomość, że jedynie równomierny rozwój naszych kompetencji oraz umiejętności integracji wiedzy z często odległych dziedzin zagwarantować może najwyższą jakość naszych usług.