Konsulting

Pierwszy krok w kierunku rewolucji elektronicznej w Twojej firmie.

W przeciągu ostatnich 20 lat informatyka zrewolucjonizowała sposób, w jaki wiele firm prowadzi działalność operacyjną. Firmy wykorzystują potencjał informatyki do tworzenia nowych rynków, usprawniania procesów handlowych, ulepszania obsługi klienta, obniżania kosztów oraz generowania wysokiej wartości dla akcjonariuszy lub udziałowców. Jednakże aby móc wykorzystać potencjał Państwa firmy na rynku, potrzebujecie solidnej strategii i kompetentnych partnerów z obszaru informatyki.

Sprawdzony zespół konsultantów Software Solutions może opracować model wdrożenia różnych systemów informatycznych dla Państwa firmy oraz wprowadzić go w życie bez zbędnych utrudnień dla bieżącej działalności. Nasi konsultanci-informatycy specjalizujący się w dziedzinach takich jak usługi, handel, księgowość i rachunkowość zarządcza czy produkcja mogą dostarczyć Państwa firmie rozwiązania, które łączą stosowanie wyrafinowanych technologii z realistyczną oceną możliwości rynkowych.

Zazwyczaj konsulting oferowany przez Software Solutions opiera się na dwóch fazach:

Wyjaśnienie:

  • Analiza procesu handlowego,
  • Określanie celów,
  • Ocena konkurencji.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie istoty funkcjonowania Twojej firmy. Nasi konsultanci analizują procesy handlowe w Twojej firmie, zapoznają się zarówno z krótkoterminowymi celami, jak i strategią długoterminową. Badają rynkowe prawdopodobieństwo realizacji celów pod kątem konkurencji, a także środowisko operacyjne i techniczne, w jakim działa Twoja firma. Ta faza umożliwia zbadanie takich kwestii jak gotowość danej branży i firmy do zaangażowania w handel elektroniczny, konflikty między kanałami dystrybucyjnymi oraz priorytety inicjatyw w zakresie handlu elektronicznego.

Budowanie:

  • Opracowanie koncepcji,
  • Ocena możliwości i ustanowienie priorytetów,
  • Opracowanie biznes planu,

W drugiej fazie procesu konsultingowego nasi eksperci wykorzystują wiedzę nabytą w fazie pierwszej do stworzenia modelu, który określi jak i gdzie należy zastosować najwyższej jakości technologie w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Faza ta odpowiada na pytania takie jak: które z modeli odniosły sukces w firmach podobnych do Twojej, jakie zmiany należy przeprowadzić w Twojej firmie, aby ułatwić wprowadzenie inicjatywy z zakresu handlu elektronicznego, a także czego możesz oczekiwać po wprowadzeniu technologii w Twojej firmie. Nasi eksperci opracują plany finansowe, marketingowe, zarządcze i techniczne, które w maksymalny sposób ułatwią proces wdrożenia.

Jako firma doradcza zajmująca się również szeroko pojętym konsultingiem Software Solutions pomaga swoim Klientom także poprzez wsparcie w zakresie pozyskiwania funduszy na finansowanie planów informatycznych.