Wdrożenia

Wdrożenie  rozwiązania  jest procesem dostosowywania systemu informatycznego do firmy, której zarządzanie ma on wspomagać.  Często bywa też tak, że wiele procesów biznesowych w firmie musi zostać zmodyfikowanych pod kątem nowego systemu. W efekcie, nie tylko dopasowuje się program do przedsiębiorstwa, ale i przedsiębiorstwo do programu.

Jest kilka kluczowych czynników sukcesu, wśród których najważniejszym zdaje się być czynnik ludzki. Pracownicy firmy wdrażającej system (Klienta) muszą współpracować z konsultantami firmy wdrażającej i być przekonani o wadze zadania. Dobra współpraca i profesjonalizm obu stron to jednak za mało. Przy dużej liczbie parametrów charakteryzujących działalność firmy kluczowa staje się sprawdzona metodologia wdrożenia, czyli zbiór reguł, odpowiednio pogrupowanych i bardzo szczegółowo określających niezbędne czynności które należy przeprowadzić podczas wdrożenia. Wieloletnie doświadczeń konsultantów firmy Software Solutions zaowocowało właśnie taką metodololgią wdrożeń .

Każdy z etapów wdrożenia powinien kończyć się obopólnym porozumieniem konsultantów oraz osób z dedykowanego do wdrożenia zespołu firmy-klienta. W przyjetej przez nas metodyce wdrozeń wyróżnić można nastepujace etapy:

Analiza – określamy i dokumentuje potrzeby Klienta, tworzymy wstępny plan projektu, instaluje pakiet i na koniec szkoli kluczowych użytkowników. Ten etap wdrożenia jest chyba najważniejszy: prawidłowe określenie potrzeb rzutuje na przyszły kształt całego projektu, jest punktem odniesienia podczas kolejnych kroków wdrożenia.

Organizacja projektu – na tym etapie określamy cel i zakres projektu, wybieramy zespoły (przedstawicieli obu stron), wspólnie planujemy zasoby, precyzujemy plan działań, uzgadniamy procedury zarządzania projektem oraz rozpoczyna jego realizację.

Budowanie prototypu – dokumentowane są procesy biznesowe w firmie, identyfikowane dane wejściowe i wyjściowe wraz z interfejsami. W dalszej kolejności system jest wstępnie konfigurowany, prototyp podlega ocenie, powstaje jego dokumentacja oraz realizowane są szkolenia dla użytkowników.

Wprowadzanie danych – określa się tu potrzeby konwersji danych z poprzednich systemów, wprowadza się je i kontroluje poprawność tej operacji, po czym przekazuje kontrolę grupie sterującej klienta.

Testowanie – następuje testowanie systemu w oparciu o dokumentację przedwdrożeniową i projekt, ustala się końcowe uzgodnienia i dokumentuje stan systemu. Ponownie przekazuje się kontrolę grupie sterującej klienta.

Akceptacja – pakiet jest uruchamiany, testowane jest jego działanie, ma miejsce audyt i kontrola jakości. Oceniana jest satysfakcja klienta i, w przypadku powodzenia projektu, jest on przejmowany przez dział serwisu.

Przedstawiona wyżej metodologia wdrożenia jest bardzo istotnym elementem oferty naszej firmy. Stosowanie się do jej reguł gwarantuje powodzenie przedsięwzięcia.